Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box: Text Box: ”Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui” 
										Kol 3,17

2016 metai

Pjūties padėkos šventė


Šeimų stovykla Vištytyje


2016 08 05-07d. 
Konfirmacijos šventė


2016 06 05  L.Vaickelionis, V.Klesevičius, P.Šteinys
Didysis Penktadienis

2016 03 25 Penktoji stotis. 
Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui Kristui nešti kryžių

Kvamo miesto vyrų choro “Laudamus” koncertas

2016 03 13 Danguolės Micutienės nuotrauka
Kasmetinis parapijos narių susirinkimas

2016 01 31
Klubas Šarma su svečiais
 
2016 01 28
Nauji Viešpaties Metai sutikti Jurbarke


2016 01 02