Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Pamaldos ir veikla parapijoje

 

 

Pamaldos bažnyčioje vyksta kiekvieną sekmadienį 10 val.

 

 

Meninio ugdymo būrelis 

 

Choro repeticijos sekmadieniais 9 val.

 

Biblijos studijos     

 

Klubas “Šarma” renkasi kas antrą ketvirtadienį 10 val.

 

Pamokos konfirmantams