Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Konfirmacija

 

2010 m. konfirmantai

 

Deividas Šteinys, Inga Marija Keršytė, Laura Ružaitytė, Marius Ružaitis

 

2009 m. konfirmantai

 

             Mantas Rudaitis, Rytis Jonas Rudaitis, Povilas Jurgis Bartuška, Paula Šidagytė, Laura Šidagytė

 

2008 m. konfirmantai

 

Jonas Fetingis, kun. Vaidas Klesevičius, Ugnė Agnė Lokominaitė, Gytis Mazuravičius

 

2006 m. konfirmantai

 

 

Paulius Paliokas ir Emilė Mačiūtaitė

 

2005 m. konfirmantai

 

Dovilė Elena Aleksejevaitė, kun. Vaidas Klesevičius, Remigijus Ragelskas

 

2003 m. konfirmantai

 

 

 Algirdas Mykolas Kaluškevičius, Juozas Paliokas, Karolis Vytautas Fetingis ir kun. Vaidas Klesevičius

 

2002 m. konfirmantas

 

Justas Lokominas

 

2001 m. konfirmantai

 

Rudaitis Vytas, Šlyterytė Alina, Šidagytė Renata, kun. Klesevičius Vaidas, Rudaitytė Jovita, Šidagytė Rasvita, Mazuravičius Giedrius 

 

1998m. konfirmantai

 

 

Pirmoje eilėje iš kairės: kun.Vaidas Klesevičius ir vyskupas Jonas Kalvanas.

Antroje eilėje iš kairės: Katkutė Agnė, Staniunytė Evelina, Andriuškaitė Evelina, Urkaitė Evelina, Gustaitytė Renata.

Trečioje eilėje iš kairės: Murauskaitė Kristina, Klizas Evaldas, Kaluškevičius Vytenis, Gajauskas Darius, Gergelytė Jovita, Rudaitytė Ingrida.

 

1996 m. konfirmantai

 

 

Pirmoje eilėje iš kairės: kun. J.Norvila, kun. A. Bendemann, vyskupas J.Kalvanas.

Antroje eilėje iš kairės: Šlyteris Marius, Mozūraitytė Inga, Gajauskaitė Aušra, Miklovytė Neringa, Gergelytė Laura, Regelskaitė Inga, Regelskienė Valtraut, Regelskas Stasys