Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box: Text Box: ”Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui” 
										Kol 3,17

2014 metai

Po Donelaičio ženklu…


Prezidentė D. Grybauskaitė gyrė marijampoliečių pastangas saugant K. Donelaičio atminimą ir ragino iš Poeto kūrybos semtis lietuviškos kantrybės ir išminties. 

Antradienį, balandžio 8-ąją, Marijampolėje būta nemenko sujudimo. Išskirtinio renginio Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Po Donelaičio ženklu“ sukviesti prie paminklo lietuvių literatūros pradininkui rinkosi miesto visuomenė, moksleiviai, garbūs svečiai. Tokio antplūdžio tikriausiai net organizatoriai, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija ir Meilės Lukšienės švietimo centras, nesitikėjo.
Žinoma, konferencijai svarbos suteikė ir jos globėjos Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dalyvavimas. Aplodismentais sutikta šalies vadovė gyrė valstybės sienas seniai peržengusius marijampoliečių darbus saugant Poeto atminimą. Prezidentė pasidžiaugė, kad Suvalkija, geografiškai būdama Lietuvos vartais į Europą, garsi ne tik praeities kultūros veikėjais, bet ir šiandieną yra pavyzdys, kaip neapleisti tautos istorijai, jos savitumui svarbių dalykų, kaip puoselėti gimtąją kalbą. 
Skambant senovinei giesmei Prezidentė bei kiti svečiai prie paminklo padėjo gėlių, o  renginio organizatoriai šalies vadovei įteikė tautodailininkų sukurtų margučių. 
Minėdami Didžiojo Dainiaus 300-ųjų gimimo metinių jubiliejų jo kūrybinio ir gyvenimiško paveldo puoselėtojai nuveikė daugybę darbų. Svarbiausiuose Lietuvos mokslo ir kultūros kabinetuose dirbantys istorikai, literatai, menininkai šia proga stengiasi priminti, analizuoti, o galbūt dar tik atrasti Donelaičio kūrybos nemirtingumo fenomeną. Sausakimšoje Marijampolės dramos teatro salėje garbūs konferencijos pranešėjai iš Vilniaus, Kauno, Karaliaučiaus, Suvalkijos pateikė savas įžvalgas, kodėl beveik prieš tris šimtmečius parašyti žodžiai tebėra svarbūs. Išvada paprasta – mus žavi donelaitiška nuovoka, kaip taikoje gyventi žmogui su žmogumi, kaip darbu, bet ne tuščiais plepalais pelnyti duoną, kaip neprarasti sąsajos su gamta ir tikėjimo Dievu. Apmaudu, kad šiandieną labai stokojame Poeto žadintos atsakomybės už savo tautą.


Konferencijos metu liuteronų vyskupas M.Sabutis K.Donelaitį pristatė kaip Dievo tarną nuoširdžiai  atlikusį  savo tarnystę.
Konferencijoje išgirstas mintis kiekvienas klausytojas tikriausiai prisitaikys sau pagal poreikius. Mokytojai perteiks mokiniams, aktyvūs visuomenininkai, vedami kilnių idėjų, panaudos tolesniuose darbuose. Saulelė atkopdama budins ir atstodama risis, o lietuviškąja biblija vadinama poema „Metai“ iš kartos į kartą bus perduodama kaip gyvenimiškos patirties, doros ir išminties vadovėlis.
Aldona KALINAUSKIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO ir Vaido Klesevičiaus nuotraukos
“Suvalkietis”
Nr. 41 (9728),
2014 m. balandžio 10 d.
Diena su Vilniaus parapijos jaunimu

	Prie Virbalio bažnyčios durų
	Balandžio 14 d. rytą į Marijampolės bažnyčią atvyko jaunimo grupelė iš Vilniaus, kuri važiuoja per Lietuvą fotografuodama liuteroniškas bažnyčias. Apžiūrėję  bažnyčią, pabendravę ir nufotografavę visa, kas krito jaunon fotografo akin, jaunimas dar apsilankė ir senosiose Marijampolės kapinėse. Čia taip pat buvo padaryta daugelis kadrų. Tuom kelionė ir vizitas nesibaigė, nes kito sustojimo vieta pasirinktas Kalvarijos miestelis, kur kadaise taip pat gyvavo liuteroniška bendruomenė. Šiandien visa tai mena tik išlikęs bažnyčios pastatas, kurio vidus dar ir šiandien primena, kuo sovietiniu laiku buvo paverstos bažnyčios. Visa tai Vilniaus jaunimas pamatė savo akimis ir užfiksavo fotoaparatais, nes, kol vyko apžiūra bei bažnyčios išorės fotografavimas, ėmė rinktis vietinis jaunimas. Jis, beje, rinkosi į bokso treniruotes, kurios šiandien vyksta bažnyčios viduje įrengtoje sporto salėje. Kitas sustojimas buvo Vištytis, kur liuteronų bažnyčiai “pasisekė” kur kas labiau, nes sovietmečiu buvusi traktorių dirbtuvė, šiandien ji ir vėl yra bažnyčia. Vištytyje buvo aplankytos dar ir kapinės, sustota ir prie Vištyčio didžiojo akmens. Atvykus į Kybartus stabtelta prie šiandien K.Donelaičio vardu pavadintos gimnazijos, juk čia ir anksčiau būta mokyklos, bet ne tik, nes joje buvo ir Kybartų liuteronų bendruomenės maldos vieta. 


G.Šiaudinio nuotraukos
Aplankytos ir dar vienos liuteroniškos kapinės, tai Virbalio, kuriose, visų nuostabai, buvo pastebėtas ir aptiktas Virbalyje tarnavusio kunigo Adolf Sachs paminklinis akmuo. Aišku, taip pat buvo apžiūrėta ir fotografuota bei Virbalio liuteronų bažnyčia, po kurios jaunimas jau paskutiniu sustojimu, sukant link namų, užfiksavo dar ir Garliavos liuteronų bendruomenę menantį bažnyčios pastatą, šiandien pasirėmusį į pastolius ir laukiantį savojo nuosprendžio.
    Didysis Penktadienis


2014 04 18
Skaitome Donelaitį
	Balandžio 23 d. 12 val. renginiu „Skaitome Donelaitį“ Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje prasidėjo 14 – oji Nacionalinė bibliotekų savaitė. 2014–ieji metai paskelbti literatūros klasiko Kristijono Donelaičio metais. Minėdami juos, šalies bibliotekos kvietė skaityti šio rašytojo, lietuvių literatūros pradininko kūrinius. Ta proga ištraukas iš poemos „Metai" skaitė vicemeras Sigitas Valančius, Marijampolės savivaldybės tarybos nariai Alvydas Kirkliauskas ir Janina Senkienė, fotografė Birutė Kurtinaitienė, liuteronų kunigas Vaidas Klesevičius ir kiti.

Marijampolei dovanotas paveikslas, įamžinęs K.Donelaitį ir jo žmoną 
Antradienį Marijampolėje apsilankė žinomas žurnalistas, Berlyne gyvenantis Kristijono Donelaičio kūrybos propaguotojas Leonas Stepanauskas ir garsi dailininkė, kostiumų autorė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė. Susitikimas su jais vyko evangelikų-liuteronų bažnyčioje, kur susirinko nemažai Marijampolės K.Donelaičio draugijos narių, kitų svečių. L.Stepanauskas sakė, kad jaučia daug sentimentų Marijampolei, nes gyveno Kalvarijoje, o vėliau lankė Rygiškių Jono gimnaziją. Daug metų Berlyne gyvenantis žurnalistas yra parašęs nemažai straipsnių apie K.Donelaitį, bendradarbiauja laikraštyje „Donelaičio žemė“, jis yra išleidęs knygas „Tomas Manas ir Nida“, „Švieskite, Kvedlinburgo analai“ ir kitas.
Žurnalistas džiaugėsi, kad kartu atvyko ir žinoma menininkė, Maironio giminaitė F.Linčiūtė-Vaitiekūnienė. Pernai, pasitikdama K.Donelaičio metus, ji nutapė paveikslų triptiką „Anna Regina ir Kristijonas. Tolminkiemis“, kuriame įamžino lietuvių grožinės literatūros pradininką K.Donelaitį ir jo žmoną. Dailininkė sakė, kad iki šiol Annai Reginai skiriama per mažai dėmesio, o istorija liudija, kad šalia garsaus vyro dažnai būna ir nemažiau garsi moteris.

Renginio metu skambėjo liuteroniškos giesmės, evangelikų-liuteronų kunigas Vaidas Klesevičius su žmona Vale Klesevičienė perskaitė ištraukų iš neseniai marijampoliečių parodyto spektaklio „Giesmė“, pastatyto pagal Antano Drilingos romaną „Jau saulelė“. Susitikimo pabaigoje visų laukė džiugus netikėtumas – F.Linčiūtė-Vaitiekūnienė paskelbė, kad savo kūrinį nutarė padovanoti Marijampolės evangelikų-liuteronų bendruomenei. 


 	
„Tai dovana ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visam miestui. Esame sujaudinti ir nuoširdžiai dėkojame. Pasistengsime, kad mūsų bažnyčios durys būtų atvertos ne tik savaitgaliais ir kuo daugiau žmonių pamatytų šį darbą“, - sakė kunigas V.Klesevičius.


2014-05-07 
http://www.donelaitis.info
UŽBAIGTAS PROJEKTAS „DONELAIČIO LIETUVA“
   2014 m. gegužės 7 d. baigėsi trejus metus trukęs (2011-2014) projektas „Donelaičio Lietuva“, skirtas lietuvių literatūros pradininko K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Į Keturvalakių bendruomenės namus susirinko apie 150 žmonių. Pranešimus apie K. Donelaitį skaitė mokiniai iš visų projekte dalyvavusių mokyklų: Vilkaviškio  r. Pilviškių „Santakos” gimnazijos, Virbalio vidurinės bei Alvito pagrindinės mokyklos,  Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro,  Marijampolės r. Mokolų ir Sasnavos pagrindinių, Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos,  Birštono gimnazijos. Literatūrinę kompoziciją „Kur nuskrido K. Donelaičio lakštingala?“ pristatėMarijampolės r. Igliaukos A. Matučio vidurinės mokyklos mokiniai. Nuotaiką praskaidrino Vilkaviškio folkloro ansamblio „Sūduviai“ pasirodymas.
   Konferencijoje dalyvavo garbių svečių. Tai projekto sumanytojas, įkvėpėjas, specialiai iš Berlyno atskridęs žurnalistas Leonas Stepanauskas, projekto globėjas Arvydas Vidžiūnas, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė, kunigas Vaidas Klesevičius.
   Visi projekto dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir vilkaviškiečio tautodailininko Jono Zubavičiaus pagamintomis skulptūrėlėmis. Jas įsigyti galėjome tik renginio rėmėjų dėka. Nuoširdus ačiū visiems jiems:
Saulenui Aželskui, Juozui Norbutui, Astai Šnipaitienei, Birutei Kailiuvienei,Linai Tamošaitienei, Rasai Bielskuvienei, Elvyrai Matusevičienei, Ramūnui Čėsnai, Ričardui Čėsnai, Loretai Berneckienei, Linai Kuršvietienei, Loretai Degulienei, Rimui Krunkaičiui, UAB „Bondrida“ .
Projekto organizatorės: Virginija Tabarienė, Regina Gintautaitė
http://www.keturvalakiai.vilkaviskis.lm.lt

“Vyturėlio” choro koncertas mamoms

2014 05 08
Alundos parapijos merginų choro koncertas 

2014 05 31
Knygos sutiktuvės vidurvasario vakarą
Liepos 13 – osios, sekmadienio vakarą į Evangelikų liuteronų bažnyčią rinkosi žmonės. Mūsų, organizatorių, nerimas atlėgo, - atėjo! Atėjo į susitikimą su knyga, jos redaktoriumi, Leonu Stepanausku, žurnalistu, Vokietijos mokslinio baltistų susivienijimo  valdybos nariu ryšiams su Baltijos šalimis, su dailininke Filomena Linčiūte – Vaitiekūniene, kurios  tapybos darbo Ana Regina ir Donelaitis. Tolminkiemis fragmentai papuošė  antrojo knygos leidimo viršelį.
 
Į mano rankas ši vokiečių rašytojo Heinz – Jurgen Zierke knyga „Ana Regina važiuoja į miestą“ pateko 2010 m. Tai buvo 1998 metų leidimas, šešių novelių knyga, išversta skirtingų autorių. Heinz – Jurgen Zierke  yra  istorinių romanų autorius, domėjęsis ir rašęs apie Lietuvą savo kūrinyje „Karolis XII“. Noveles apie K.Donelaitį jis rašė įvairiu laikotarpiu ir pirmiausia spausdino Lietuvoje, dažniausiai žurnale „Švyturys“. „Santaros“ leidykla (vyr. redaktorius Romualdas Norkus) knygą išleido du kartus, antrąjį leidimą kartodama šiais, jubiliejiniais poeto metais.
Novelės tikrai įdomios ir netikėtos, menine įžvalga papildančios būrų Poeto paveikslą. Vakaro metu buvo skaitomos ištraukos iš įvairių novelių:  Šventas Tolminkiemio rytas, Ana Regina važiuoja į miestą, Žiemos vakaras Tolminkiemyje. Pastarosios novelės ištraukų kompoziciją parodė žiūrovams Valė ir Vaidas Klesevičiai bei jų dukra; kitas ištraukas skaitėme mes su Stasiu Paukštaičiu. Giedojo evangelikų liuteronų  parapijos giedotojai (vadovė - Frida Lokomina), grojo Muzikos mokyklos vyresnysis mokytojas Petras Krukonis. Apie ryšius su rašytoju, knygos atsiradimą, apie tai, kaip su K. Donelaičio vardo garsinimu Marijampolėje supažindinami Berlyne baltistų susivienijimo nariai ir kitus įdomius, dažnai jau istorija tapusius dalykus pasakojo L.Stepanauskas. Jis šiuo metu su dukra ir vaikaite atostogauja Lietuvoje. O kaip visada žavi dailininkė Filomena pasidalino mintimis apie dabartinius darbus ir ateities planus. Vakaro pabaigoje svečiams buvo įteiktos Marijampolės savivaldybės administracijos dovanos.
 
Gaila tik, kad pritrūko knygų, per mažai jų atsiuntė leidyklos darbuotojai, pažadėjo daugiau, lauksime. Išties yra įdomu skaityti apie Poetą ir jo žmoną, jų tarpusavio santykius, apie poeto santykius su valstiečiais. Skaitai ir jauti, kad tai dar vienas žingsnelis artyn K.Donelaičio.
       
 
Vida Mickuvienė, Marijampolės Kristijono Donelaičio 
draugijos pirmininkė, renginio režisierė ir vedėja
 
Nuotraukoje renginio dalyviai ir svečiai prie Poeto paminklo. 

http://www.donelaitis.info
Krikštas


2014 07 19
2014 m. konfirmantai

2014 08 10

Santuoka


2014 08 10 Gibai

Pjūties padėkos šventė


2014 10 05

Reformacijos šventė Šakiuose


2014 10 31