Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box: Text Box: ”Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui” 
										Kol 3,17

2013 metai

O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. 
(1 Kor 15,17)

Dievas išpildė per pranašus duotą pažadą ir savo Sūnuje nugalėjo mirtį. Velykų rytą įvyko tai, ko nesitikėjo jokia gyva būtybė – buvo įveikta mirtis. Apaštalas Paulius mums rašo, kad kaip per vieną žmogų mirtis įžengė į pasaulį, taip Vienas ją nugalėjo. Tas, kuris vienintelis galėjo tai padaryti, Tas, kuris tuo pačiu metu buvo ir Kūrėjas, ir Kūrinys, ir Dievas, ir Žmogus. Žmogaus protas, bent jau kol būsime žemėje, negalės to paaiškinti ir suprasti. 

Žmonija nuo seniausių laikų bandė atrasti būdą, kaip pasiekti nemirtingumą, įveikti, apgauti, apeiti, net nubaidyti mirtį. Dabartiniame mokslo pažangos amžiuje apie tai svajojama ir ta linkme nemažai dirbama. Ir tikrai labiau išvystytuose kraštuose pavyko prailginti žmogaus gyvenimo trukmę net keliais dešimtmečiais. Bet ne dėl to, kad kam būtų pavykę prie žmogaus amžiaus pridėti bent sprindį. Tiesiog žmogus dabar gali ilgiau pabūti šiame pasaulyje, nes užtikrinama prevencija ir gydymas kai kurioms anksčiau pražūtingoms ligoms. Bet mirtis išlieka mirtimi; ji paliečia ir senus, ir jaunus.

Garbindami prisikėlusį Jėzų ir dėkodami Jam už pergalę, mes esame raginami ne tik dalyvauti apeigose ar švęsti šią dieną kaip tiesiog šventę, bet pirmiausia – ir visų svarbiausia! – pasitikti Velykas kaip didžiausią dovaną. Juk Prisikėlimas – ne tik istorinis įvykis, kurį galime paminėti drauge su kitais, tai – įvykis, iš esmės pakeitęs žmonijos ir kiekvieno mūsų likimą.

Ir pačios Bažnyčios centre yra ne ne kas kitas, o pats Kristus. Kiekvieną kartą mes ne ne šiaip sau ateiname į pamaldas, bet esame surenkami aplink prisikėlusį Viešpatį. Nes Jis kiekvienam tikinčiajam jau yra dovanojęs nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą Jame. Todėl šiandieną esame ne Velykas minintys žmonės, bet Velykų dalyviai ir Velykų dalis. Mes esame skirti prisikėlimui, o prisikėlimas – mums.

Linkiu palaimintos Velykų šventės ir kasdienio džiaugsmo, kad mirtis nugalėta ir Kristuje esame dovanai gavę amžinąjį gyvenimą!

Kristus prisikėlė! Su Švente!

Vysk. Mindaugas Sabutis


Giesmių giesmelėje Palangoje


2013 05 11
Konfirmantai 


2013 m. konfirmantai Rytis Šteinys ir Taurinta Klesevičiūtė


2013 05 19

Arna bažnyčios kamerinio choro (Norvegija) koncertas

 
2013 06 09
“Vidi aquam” fleitų kvarteto ir ansamblio “FrankfurterChoralschola” (Vokietija) koncertas
 
2013 06 13
Lesja delegacija

2013 06 16
Gruzijos folkloro ansamblio Marabda koncertas

2013 06 16
Krikšto sakramentas

2013 06 21 Meda Mikaela Koponen

Ås parapijiečių vizitas

2013 06 23

Santuokos palaiminimas

2013 07 20 Karolis ir Viktorija Fetingiai

Antroji konfirmacijos šventė

2013 07 28

Pjūties padėkos šventė


2013 10 06 svečiai iš Bekkelaget parapijos (Norvegija)

Berlyno katedros choras

2013 10 08

Marijampolėje - paminklas Kristijonui Donelaičiui


	Lapkričio 22-ąją, penktadienį, gausus būrys marijampoliečių ir miesto svečių susirinko prie evangelikų liuteronų bažnyčios įrengtame skverelyje, kur atidengtas pirmasis per atkurtos Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje pastatytas paminklas grožinės lietuvių literatūros pradininkui Kristijonui Donelaičiui.
	Motociklininkų garbės kolona į šventę atvežė šiai progai sukurtą paminklo statybos organizatorės, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos, vėliavą. Iškilmės prasidėjo bažnyčios choro giedama viena pirmųjų Martyno Mažvydo „Katekizme“ užrašytų giesmių. Aidint pučiamųjų instrumentų fanfaroms paminklą atidengė Lietuvos K. Donelaičio draugijos pirmininkas, memorialo Tolminkiemyje projekto autorius Napoleonas Kitkauskas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius ir Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė. 
	Šventindamas paminklą Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis priminė svarbiausią Didžiojo poeto ir kunigo gyvenimo misiją – skelbti Dievo žodį gimtąja lietuvininkų kalba ir kasdieniu darbu. K. Donelaitis mokė to meto žmogų džiaugtis ir dėkoti Kūrėjui už kiekvieną duotą dieną ir tą dieną nugyventi teisingai dirbant, teisingai ilsintis, susitaikant su Dievu ir savo artimu.
 	Apniukusiame rudens peizaže nuskambėjo žodžiai iš praeities... „Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas/ irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia...“ bei kunigo ir poeto pamokslo žodžiai, kuriuos perskaitė R. Stankevičiaus pagrindinės mokyklos moksleivis Osvaldas Sabaliauskas ir marijampolietis Audrius Paukštaitis. 	Plojimais buvo sutikti paminklo kūrėjas skulptorius Zigmas Buterlevičius, projekto autorius Gintautas Vieversys. Gražių padėkos žodžių negailėta ir čia pat, Kauno gatvėje, dar tebetriūsiantiems „Statybos ritmo“ darbuotojams.
 	Kadangi paminklas pastatytas už aukotojų (o jų, individualių aukotojų, – beveik 1700) lėšas, paminklo papėdėje įmūryta kapsulė su geradarių pavardėmis ir parašais.
 	Dar viena jaudinanti akimirka – prie paminklo išpilta iš poeto gimtinės, Lazdynėlių, parvežtos žemės... Simboliška, kad tai atlikti patikėta evangelikų liuteronų parapijos kunigui Vaidui Klesevičiui ir Vytautui Gauliai, dar šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje „numynusiam takus į Tolminkiemį“, organizavusiam marijampoliečių talkas, pažintines išvykas. 
 	Kaip ir dera, gražių linkėjimų marijampoliečiams išsakė į šventę atvykę svečiai, prie paminklo padėtos gėlės.
 	„Jis visada liks Didžiuoju ir Pirmuoju... Mes visada jausimės Jam skolingi ir dėkingi, todėl skaitysime ir žavėsimės, piešime, kursime dainas, vaidinsime, statysime paminklus“, – sakė visos šios šventės svarbiausia dirigentė Vida Mickuvienė. O kad šis Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos darbas įvertintas aukščiausiu lygiu, liudijo LR prezidentės D. Grybauskaitės sveikinimo laiškas ir stebėtinas sutapimas, pasiekęs šventės dalyvius iš Vokietijos. Penktadienį, tuo pačiu metu, Berlyno Humboltų universitete Vokietijos mokslinio baltistų pristatytas naujausias K. Donelaičio „Metų“ vertimas į vokiečių kalbą. Mūsų kraštietis žurnalistas Leonas Stepanauskas savo pranešime konferencijos dalyvius informavo ir apie paminklo atidengimą Marijampolėje, ir apie Pabaltijyje vykstantį pasiruošimą garbingam jubiliejui.
 
					* * *
 
	2014 metais sausio 1 d. sukaks 300 metų nuo poeto gimtadienio, todėl ateinančius metus LR Seimas paskelbė Kristijono Donelaičio metais. UNESCO šį jubiliejų įtraukė į 100-to pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų s ąrašą, o poema „Metai“ pripažinta Europos literatūros paveldo šedevru.
 
Aldona KALINAUSKIENĖ
 
 
“Suvalkietis”
Nr. 137 (9674),
2013 m. lapkričio 26 d.