Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

 

”Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui”

                                                                                                              Kol 3,17

 

2011 metai

 

Šventinės LELB Naujųjų Metų pamaldos Kretingoje

 

2011 m. sausio 8 d.

 

Vištytyje skambėjo Giesmių giesmelė

 

             Pirmąjį gegužės šeštadienį, Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko tradicinis jaunųjų giesmininkų renginys „Giesmių giesmelė“.

 

Giesmių šventės dalyviai prie Vištyčio liuteronų bažnyčios

 

Nuo 1990 metų Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos organizuojama sakralinės muzikos šventė kasmet sutraukia gausų būrį įvairaus amžiaus mokinių ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių vokalinių kolektyvų bei solistų. Kiekvienais metais festivalis organizuojamas vis kitoje evangelikų liuteronų parapijoje, o Vilkaviškio rajone jis surengtas pirmąjį kartą.

Šiemet į šventę pasiryžo atvykti trylika kolektyvų iš įvairių Lietuvos vietovių. Po du ansamblius atstovavo Kretingai bei Biržams, po vieną –  Klaipėdos, Vilniaus, Jurbarko, Priekulės, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio, Lietuvninkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ bei bendrai Plikių ir Dovilų parapijoms. Iš Vilkaviškio rajono šventėje dalyvavo du evangelikų liuteronų parapijos ansambliai: Virbalio jaunimo, vadovaujamas Indrės Barišauskaitės, bei bendras Marijampolės ir Vištyčio vaikų ir jaunimo, vadovaujamas kunigo Vaido Klesevičiaus. Visi renginyje pasirodę kolektyvai atstovavo evangelikų liuteronų bažnyčią, išskyrus Biržų jaunuolius – jie priklauso reformatams. Iš viso į Vištytį sugužėjo per 180 dalyvių.

 

Vištyčio ir Marijampolės liuteronų parapijų vaikų ir jaunimo ansamblis

 

„Šiemet į šventę atvyko kiek mažiau dalyvių, nei buvo galima laukti. Tačiau tam yra svarių priežasčių – Vištyčio parapija įsikūrusi atokiau nei dauguma kitų, todėl daugeliui kolektyvų tikriausiai buvo per toli pas mus atvažiuoti. Iš viso Lietuvoje yra 54 liuteronų parapijos ir dauguma jų įsikūrusios vakarinėje šalies dalyje“, - pasakojo kunigas V. Klesevičius. Jis prisiminė, kad į ankstesnius „Giesmių giesmelės“ festivalius susirinkdavo net per 350 dalyvių.

Kasmet renginys organizuojamas pirmąjį arba antrąjį gegužės šeštadienį. Taip orientuojamasi į Motinos dienos šventę. „Tai ne tik giesmių šventė, tai kartu ir šventė, skirta brangiausiam žmogui žemėje – mamai“, - pabrėžė dvasininkas.

Prasidėjus festivaliui, visus susirinkusiuosius pasveikino Vištyčio miestelio seniūnas Bronislavas Polita, homiliją pasakė Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Renginyje visi kolektyvai atliko po du kūrinius, iš kurių vienas privalėjo būti iš naujojo, 2007 metais išleisto, evangelikų liuteronų giesmyno.

Po visų pasirodymų šventės dalyviai buvo apdovanoti atminimo diplomais bei specialiai šių metų „Giesmių giesmelei“ Vištytyje pagamintais varpais. Taip pat susirinkusieji buvo pakviesti pasistiprinti prie Vilmos Menčinskienės įmonės paruošto maisto stalo, kurį finansavo Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga.

Šiek tiek užkandę jaunuoliai turėjo galimybę pasižiūrėti pasieniečių paruoštą programą Vištyčio užkardoje. Čia sienos apsaugos darbuotojai papasakojo vaikams apie savo kasdienybę, norintiesiems leido pakilti į bokštelį, iš kurio matosi Vištyčio apylinkės, pademonstravo kaip sulaikomi nusikaltėliai, parodė išdresuotų šunų programą.

Vištyčio užkardoje

 

„Nepaisant į pavakarę subjurusio oro, vaikams pasieniečių pasirodymas padarė neišdildomą įspūdį. Dauguma vaikų buvo pavežioti keturračiais motociklais, planuota juos paplukdyti ir kateriais. Tiesa, šio malonumo dėl blogo oro buvo atsisakyta. Nepaisant to, visų jaunuolių akys rodė, kad jiems buvo be galo smagu ir įdomu“, - džiaugėsi kun. V. Klesevičius.

Ant pasieniečių keturračio giesmių šventės vedėjos Aurelija ir Emilė

 

Dvasininkas teigė, kad „Giesmių giesmelės“ šventė pavyko puikiai ir visi vaikai išvyko namo geros nuotaikos, kupini daugybės teigiamų emocijų.

„Visi dalyviai džiaugėsi galimybe pasimatyti bei pabendrauti su iš seniau pažįstamais draugais, o išvykdami žadėjo būtinai vėl susitikti kitais metais vyksiančioje šventėje“, - pasakojo pašnekovas.

„Giesmių giesmelės“ šventė turi savo tradicinį simbolį – kryžiaus formos žvakidę. Pradžioje renginio šis simbolis būna įžiebiamas, o jam pasibaigus – perduodamas kitų metų organizatoriams. Pernai Vištyčio evangelikų liuteronų parapija buvo gavusi šį simbolį iš kolegų, gyvenančių Vilkyškiuose. Pasibaigus šių metų „Giesmių giesmelei“, simbolis perduotas Panevėžio miestui. Būtent jame kitąmet ir vyks šis tradicinis festivalis, puoselėjantis krikščioniško giedojimo tradicijas bei ugdantis religinės muzikos meno suvokimą ir sakralinės muzikinės saviraiškos poreikį.

 

Andrius GRYGELAITIS

Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“

“Giesmių giesmelės 2011” nuotraukos

 

Išvyka į Tolminkiemį

 

             Gražia tradicija tampa kasmet organizuojamos K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus narių ir jiems prijaučiančių kelionės į Tolminkiemį. Šiais metais tokia kelionė įvyko gegužės 14 dieną. Smagu buvo šįkart vykti su daug gausesniu būriu entuziastų, kurių kelionei jau prireikė didelio autobuso. Kaip ir pernai pirmasis sustojimas - Tolminkiemio bažnyčia, kurioje 1743 m. lapkričio 24 d. (24 sekmadienį po Trejybės) į Tolminkiemio liuteronų parapijos klebono pareigas buvo įvestas Kristijonas Donelaitis. Tolminkiemio bažnyčioje-muziejuje, pirmiausia, įvyko bendra kultūrinė programa, kurią pradėjo K.Donelaičio draugijos Marijampolės skyriaus pirmininkė Vida Mickuvienė.

 

Programos metu skambėjo ištrauka iš K.Donelaičio Tolminkiemyje parašytos poemos “Metai” bei kitų lietuvių poetų kūrinių ištraukos apie  K.Donelaitį, kurias skaitė kelionės dalyviai - konkurso “Sveiks, svieteli, margs” (vykusio kovo 16 d. Marijampolėje) dalyviai bei lauretai. Į programą taip pat įsijungė ir iš Gumbinės  mokyklos atvažiavęs mokytojos Gražinos vadovaujamas vaikų ansamblis. Susirinkusius pasveikino Lietuvos kultūros atašė Kaliningrado srityje Romanas Senapėdis ir muziejaus vedėja Liudmila Silova. Sveikinimo žodžius tarė ir VšĮ  Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius. Prisiminimais apie marijampoliečių keliones į Tolminkiemį sovietiniu laiku pasidalino Marijampoliečių bendrijos pirmininkas Vytautas Gaulia. Programą užbaigė liuteronų kun.V.Klesevičiaus paskaityta K.Donelaičio užrašyta maldą. Ją K.Donelaitis įrašė į metrikų knygas, kai 1743 m. lapkričio 24 d. buvo įvestas į klebono pareigas Tolminkiemio bažnyčioje. Po maldos suskambo ir liuteroniška giesmė.

 

 

             Iš Tolminkiemio vykome toliau per Valtarkiemį į Gumbinę. Čia buvo sustota prie K.Donelaičio paminklo. Kitas sustojimas buvo Lazdynėliai, kur 1714 m. sausio 1d. gimė K.Donelaitis. Pakeliui į namus būta ir dar vieno sustojimo - Trakėnuose.

 

Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras Nidoje

 

Nidos bažnyčioje

 

             Gegužės 21 d. į jau septintąjį suaugusiųjų teologinio švietimo seminarą, kuris šįkart vyko Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje, susirinko nemažas būrys tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos parapijų. Šio seminaro tema buvo apie Šventąją Dvasią, Jos darbą, apie pašaukimą, pašventinimą, Dvasios dovanas ir vaisius. Seminaras prasidėjo pamaldėlėmis, kurias vedė vyskupas Mindaugas Sabutis. Biblijos studijos metu apie šv.Dvasią kalbėjo Nidos parapijos klebonas Jonas Liorančas, o po jo tą pačią temą toliau dėstė kun. dr. Charles Evanson. Po pietų seminaro antrąją dalį pradėjo kun. doc. dr. Darius Petkūnas, pristatęs istorinę temą - “Pietizmas”. Seminaro paskutinioji praktinė dalis buvo pravesta kun. Mindaugo Dikšaičio.

 

Marijampolės parapijiečiai

 

Krikštas ir konfirmacija

 

             Gegužės 22 d. Marijampolės parapijai buvo tikrai džiaugsminga šventinė diena, nes tądien vyko tik kukli vieno asmens konfirmacijos šventė. Taip pat tądien parapija tapo gausesnė vienu krikščioniu, kuris per Šv.Krikšto sakramentą papildė Dievo šeimos vaikų ratą.

 

Konfirmantė Greta Ieva Bartuškaitė su savo artimaisiais

 

Pakrikštytas Lukas Akelis su savo tėvais ir krikšto tėvais bei kunigu.  

 

Parapijos choras giesmių šventėje Šilutėje

 

2011 05 28

 

Krikštas

 

2011 06 26 Gabija Emilija Marcinkevičiūtė

 

Parapiją aplankė svečiai iš Bergisch Gladbach (Vokietija)

 

2011 06 27

 

Krikštai

 

2011 07 19 Klaido Jono ir Karlo Mykolo Granickų

 

Choras iš Estijos

 

 

             Liepos 31 d. pamaldos Marijampolės bažnyčioje buvo ne eilinės ne tik čia buvusių žmonių gausa, kuri susidarė tikrai ne todėl, kad būtų buvusi kokia tai ypatinga šventė sutraukusi vietinius Marijampolės parapijiečius, bet apsilankusiais svečiais, kurie tądien tiesiog buvo mūsų tarpe, buvo to paties Kristaus kūno nariais. Svečiai iš Estijos, o tiksliau jungtinis choras iš Oravos bei Kolepi, užėmė tądien Marijampolės choro vietą ir pamaldas papuošė aštuoniomis giesmėmis. Kartu su choru buvęs kunigas Toivo Hollo pasakė pamokslą, o vėliau su vietiniu kunigu V.Klesevičiumi prie altoriaus susirinkusiems tiek lietuviams, tiek ir estams dalino Šv.Vakarienės sakramentą.

             Po pamaldų parapijos svetainėje buvo toliau bendraujama, kalbama apie parapijų istorijas bei šiandienos situaciją.

 

 

Svečiai iš seseriškos Refrath (Vokietija) parapijos

 

                                                 Rugpjūčio 4-9 d. parapiją aplankė jau gerai žinoma vyriška grupė iš Refrath parapijos. Šis vizitas prasidėjo svečių pokalbiu pas Marijampolės savivaldybės merą V.Brazį apie dviejų susigiminiavusių miestų parapijų bendradarbiavimą.

 

 

                                                 Tą pačią penktadienio dieną įvyko susitikimas su parapijos senjorais, aplankytas Vilkaviškis bei Vištyčio “Viktorijos” stovyklavietė, kurioje jau keletas metų seseriškos parapijos aukomis remiama vyksta šeimų stovykla. Šeštadienio dieną svečiai paskyrė kelionėms į Vilnių bei Birštoną. Sekmadienio dieną kartu su kun. V.Klesevičiumi svečiai meldėsi, susitiko ir bendravo su Marijampolės, o vėliau ir Virbalio parapijiečiais.

 

   

 

Po pamaldų Virbalyje buvo pasukta ne Marijampolės kryptimi, bet Kybartų, kur apžiūrėta traukinių stotis. Pirmadienis vėl buvo paskirtas išvykoms, o šį kartą nuspręsta apžiūrėti Kėdainius, Raudondvarį, Kauną. Sugrįžus vakare į Marijampolę dar įvyko susitikimas ir pokalbis su parapijos taryba apie esamą bei tolimesnį parapijų bendradarbiavimą.

 

 

 

KITAS PUSLAPIS