Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2005 metai

 

2005 m. sausio 9 d. į svečius atėjo “Vaikų dienos centro “ vaikai. Jiems buvo parodytas spektaklis „Pasaką apie Dievo vaikelį“. Po spektaklio buvo organizuoti įvairūs žaidimai, užduotys, mįslės. Vaikai buvo apdovanoti mūsų parapijiečių suruoštomis kalėdinėmis dovanomis.

 

            

             2005 m. sausio 23 d. vyko visuotinis parapijos narių susirinkimas.

                

            

             2005 m. vasario 3 d. su parapijos vaikais aplankėme vaikų lopšelį - darželį “Rūta”, kuriame buvo parodytas spektaklis ir išdalinta 273 dovanėlės, o pradinėje mokykloje „Smalsutis“ - 236 dovanėlės.

 

 

2005 02 05 d. mūsų bažnyčioje apsilankė “Theobalt” ekumeninio projekto vadovų grupės nariai.

 

 

2005 m. parapijoje savanorystės pagrindu įsikūrė “Pagalba vaikams” centras, kuriame socialinių problemų turinčių šeimų vaikams buvo sudarytos sąlygos pamokų ruošai, čia jie buvo maitinami, galėjo ugdyti savo kūrybinius sugebėjimus. Su šiais vaikais savanorėmis dirbo R.Klesevičienė ir A.Jukelienė. Tik labai gaila, kad ši centro veiklą vėliau nutrūko dėl valdžios neskirto finansavimo, kuris nebuvo suteiktas, nes šią veiklą vykdantys asmenys neturėjo pedagoginio išsilavinimo.

 

 

2005 m. balandžio 4-11 dienomis mūsų parapijoje lankėsi Alundos parapijos delegacija, kurią sudarė jų parapijoje dirbantys žmonės. Vizito metu buvo aptarta situacija parapijose ir tolimesnis mūsų parapijų bendradarbiavimas. Svečiai pasiūlė savo finansinę pagalbą darbui su vaikais ir jaunimu.

 

             2005 m. gegužės 15 d. sekminių dieną buvo konfirmuoti Dovilė Elena Aleksejevaitė ir Remigijus Ragelskas.

 

 

2005 m. birželio 4 d. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje ir mokytojų namų kiemelyje švenčiant 450 metų Vilniaus bažnyčios ir LEBMS 10 metų jubiliejus vyko Giesmių šventė. Joje drauge su 22 chorais iš kitų parapijų dalyvavo ir mūsų parapijos choras.

 

2005 m. birželio 5 d. vyko Kapinių šventė

 

 

             2005 m. birželio 18 d. mūsų parapijos jaunimo grupė dalyvavo jaunimo pamaldose, kurios vyko Kėdainių liuteronų bažnyčioje. Po pamaldų jaunimo grupės kalbėjosi apie veiklą parapijose, susipažino su Kėdainių senamiesčiu.

 

 

2005 m. liepos 8-10 d. mus aplankė bene pats svarbiausias svečias, tai prieš karą parapijoje dirbusio kunigo E.Eichelberger anūkė Christiane Gareiß su savo vyru, kurie džiaugėsi, kad Marijampolės parapija po karo ir sovietmečio metų neišnyko, o atsikūrė ir veikia. Su viešnia bei dar vienu svečiu Šiaurės Elbės bažnyčios kun. Volker Thiedeman buvo aplankyta Virbalio, Vištyčio, Kalvarijos miestai, kur apžiūrėta išlikusios bažnyčios.

 

     

             2005 m. liepos 27-29 d. parapijoje lankėsi jaunimo grupė iš Slovakijos

 

2005 m. rugpjūčio 7-9 d.  vyko stovykla “Vištytis 2005”

 

 

2005 m. rugsėjo 2-5 dienomis sulaukėme dar kartą svečių iš Alundos. Šį kartą atvyko parapijos choras, kuris padovanojo nuostabų koncertą.

 

            

 

             2005 m. spalio 2d. vyko Pjūties padėkos pamaldos. Po pamaldų kaip įprasta niekas nesiskirstė į namus, bet rinkosi parapijos svetainėje prie šių metų derliumi bei įvairomis gėrybėmis paruošto stalo. Vaikai šiai šventei deklamavo išmoktus eilėraščius.

 

 

             2005 m. lapkričio 12 d. vyko teatrinis renginys “Skrisk kaip paukštis į savąjį kalną“

 

            

             2005 m. lapkričio mėn. 21-25 d. į parapiją buvo atvykę Refrath atstovai U.Fels ir K.Klemps, kurie atvežė pilną autobusiuką labdaros, lankė mūsų parapijiečius.

 

 

             Prieš Kalėdas, gavus finansinę paramą iš Siegfried Scharer (Vokietija), buvo vykdomas labdaringas projektas “Pensininkai padeda pensininkams Rytų Europoje”. Už gautą paramą buvo nupirkta maisto produktai, suruošti kalėdiniai paketai ir aplankyti 45 pensininkai.

 

            

             2005 m. gruodžio 25 d. vyko Kalėdų šventės pamaldos, kurias papuošė vaikų ir suaugusiųjų chorų giesmės