Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2004 metai

 

2004 m. sausio 4 d. buvo organizuotas labdaringas renginys “Vaiko dienos” centro vaikams. Jo metu mūsų parapijos vaikai parodė spektaklį “Angelėlio kelionė” pagal R.Šerelytės “Žvakelė šv.Pranciškui”. Trys Karaliai vaikams perdavė parapijiečių   suruoštas kalėdines dovanėles.

 

 

             2004 m. sausio 17 d. buvo organizuotas dar vienas labdaringas renginys vaikams sergantiems cerebriniu paralyžiumi. Jo metu pravestos įvairios užduotys, atrakcionai. Mūsų vaikai jiems parodė spektaklį.

 

 

             2004 m. sausio 23 d. su „Vaikų Kalėdos“ akcija dovanomis buvo aplankytos Pajevonio ir Gražiškių mokyklos. Gražiškių mokykloje buvo perduota 186, o Pajevonio 103 kalėdinės dovanėlės vaikams.

 

 

             2004 m. sausio 25 d. vyko visuotinis parapijos narių susirinkimas.

             2004 m. kovo 17 d. vaikams, sergantiems bronchine astma, parodėme vaidinimą “Jūratė ir Kastytis” (pagal K.Ostrausko ir Maironio kūrinius). Jiems buvo įteiktos ir “Samariečio krepšio” dovanos.

 

Parapijos vaikai ir klubo “Svajonė” nariai

 

             Vaidinimu “Jūratė ir Kastytis”, poetiniu žodžiu, muzika, atrakcionais pradžiuginome ir Suvalkijos pensionato gyventojus (2004 m., Didžioji Velykų savaitė).

 

            

 

             2004 04 09 Didįjį penktadienį vaikai skaitė sceną ”Getsemano sode” iš V.Krėvės kūrinio “Dangaus ir žemės sūnūs”.

            

 

                 2004 m. balandžio 17 d. LEBMS choras padovanojo koncertą, kuriame skambėjo tradicinės liuteroniškos Gavėnios laikotarpio bei velykinės giesmės, R. Baranausko, J. Naujalio, J. Rheinbergerio ir kt. kompozitorių kūriniai.

 

 

             2004 m. gegužės 8 d. mūsų parapijos vaikų choras dalyvavo vaikų giesmių šventėje, kuri vyko Plikiuose. Grįžtant į namus pasukome Klaipėdos link, kur keletai akimirkų pasigrožėjome Baltijos jūra.

 

 

             2004 m. gegužės 30 d. parapijoje vyko Šv.Dvasios atsiuntimo ir konfirmacijos šventinės pamaldos, kuriose D.Šlyteris išpažinęs savąjį tikėjimą pirmą kartą priėmė Šv.Vakarienės sakrtamentą.                                                                                                                                                                                          

             2004 m. birželio 6 d. vyko Kapinių šventė.

             2004 m. liepos 1 d. bažnyčioje koncertavo trijų parapijų jungtinis chorasBerlyno, kuris atliko Joseph Haydn (Missa St. Joannis de Deo), Helmut Barbe

(Liedkantate “Der du die Zeit in Händen hast”), Otto Spar (Bonhoeffer-Motetten), Johann Sebastian Bach (Motette “Jauchzet dem Herrn”).

             2004 m. liepos 12-15 d. vyko Vištyčio stovykla.

             2004 m. liepos 26 d. – rugpjūčio 4 d. parapijos jaunimas ir grupė Marijampolės skautų svečiavosi Alundos parapijoje ir dalyvavo skautų stovykloje, kuri vyko Vassaro saloje.

 

 

             2004 m. rugpjūčio 3 d. anksti ryte prie bažnyčios sustojo du Refrath (Vokietija) bendruomenės autobusai, atvežę labdarą, kurios dalis buvo nuvežta ir perduota Suvalkijos pensionatui, dalis liko parapijoje. Šį kartą didžiausia labdara perduota parapijai buvo pats autobusas, kuris Vilniuje Vokietijos ambasadoje buvo išregistruotas. Savo viešnagės metu svečiai aplankė Suvalkijos pensionatą, Virbalio ir Vištyčio bažnyčias, Vilnių, Trakus ir Kauną. Namo jau su vienu autobusu svečiai buvo išlydėti rugpjūčio 9 d.

 

 

      2004 m. rugpjūčio 29 d. vyko vaikų išlydėjimo į mokyklas pamaldos. Šia proga vaikai buvo paruošę programėle.

 

 

             2004 m. rugsėjo 6 d. vyko ekumeninis susitikimas

      2004 m. spalio 3 d. po Pjūties padėkos pamaldų parapijos svetainėje vaikai parodė vaidinimą “Pasaka apie pasaulio pabaigą” pagal V.V.Landsbergio “Angelų pasakas”.

 

 

             2004 m. lapkričio 13 d. vyko teatrinis renginys “Tu vedi”

 

 

             2004 m. gruodžio 12 d. parapiją aplankė vyskupas M.Sabutis.