Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2002 metai

 

 

2002 01 05 d. vyko Naujųjų Metų pamaldos, į kurias susirinko kunigai ir tikintieji iš įvairių Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijų.

 

2002 01 20 Virbalio bažnyčioje

 

2002 01 13 d. vaikai parapijos svetainėje parodė spektaklį “Robotas ir peteliškė” pagal V.Žilinskaitės. Šis spektaklis taip pat buvo rodomas ir Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 20 d., kur po spektaklio buvo išdalintos “Samariečio krepšio” organizacijos kalėdinės dovanėlės. Tądien atlikę visus savo įsipareigojimus su Marijampolės vaikais dar aplankėme Kudirkos Naumiestį.

 

 

2002 01 25 d. vyko ekumeninės pamaldos Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje.

 

 

2002 m. kovo 5-10 dienomis kun. V.Klesevičius su žmona lankėsi jubiliejiniuose 40 metų Nordberg bažnyčios pastatymo renginiuose.

 

 

2002 03 29 d. vaikai parodė poetinę kompoziciją pagal R.Mikutavičiaus “Spindintis virš mūsų”.

 

 

2002 05 04 d. vaikų choras dalyvavo Giesmių giesmelės šventėje Vilniuje, aplankė Gedimino pilį.

 

 

2002 05 23 - 28 d. mūsų parapijos delegacija aplankė seserišką Refrath parapiją ir dalyvavo  evangeliško Kiolno 200 metų jubiliejiniuose renginiuose.

 

       

             2002 m. liepos mėnesį parapiją aplankė ir su klubo “Šarma” nariais susitiko svečias Kurtas Vėlius.

 

                 2002 m. liepos 18 - 21 d. buvo organizuota stovykla Vištytyje.

 

 

2002 m. liepos 19 d. bažnyčioje koncertavo Oberlausitz miesto pučiamųjų orkestras.

 

 

2002 m. liepos 28 - rugpjūčio 5 d. į Vejgaard parapiją buvo pakviestas mūsų parapijos jaunimas.

 

 

2002 m. rugsėjo 1 d. prie altoriaus priimti Dievo palaiminimo susirinko mokiniai ir mokytojai.

 

 

2002 m. spalio 6 d. bažnyčioje vyko Pjūties padėkos pamaldos, po kurių parapijos svetainėje prie bendro stalo tikintieji dalinosi metų derliumi bei savo suruoštomis vaišėmis.

 

2002 m. gruodžio 21 d. bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas, kurio metu grojo Marijampolės miesto Kultūros centro kamerinis ansamblis ir giedojo vokalinis ansamblis “Sūduvietis”. Koncertą vedė ir eiles skaitė Vida Mickuvienė.

 

 

             2002 m. gruodžio 25 d. parapiją giesmėmis pasveikino choras