Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

2001 metai

 

 

2001 m. sausio 6 d. vyko Trijų Karalių šventė. Pirmą kartą buvo gauta “Samariečio krepšio” akcijos “Vaikų Kalėdos“ dovanos. Jos išdalintos į parapijos svetainę sukviestiems vaikams, kuriems parodytas vaidinimas “Šaltinėlis” (J.Degutytė). 

2001 m. sausio 14 d. su “Samariečio krepšio” akcijos “Vaikų Kalėdos“ dovanomis parapijos vaikai aplankė Virbalio bažnyčią. Važiuojant pakeliui į Virbalį sustojome ir apžiūrėjome Paežerių dvarą.

2001 m. sausio 28 d. vyko visuotinis parapijos narių susirinkimas

 

 

2001 m. kovo 6 - 12 d. kun.Vaidas Klesevičius ir Valė Klesevičienė lankėsi Vejgaard parapijoje. Šio vizito metu buvo suorganizuotas susitikimas su Saeby parapija, kuri seseriškus ryšius užmezgė su Virbalio parapija. Vyskupo Søren Lodberg Hvas kvietimu susitikome su pernai metais Lietuvoje viešėjusia kunigų delegacija.

 

 

             2001 m. birželio 10 d. šventinių Šv.Trejybės, o kartu ir konfirmacijos pamaldų metu išpažinus tikėjimą pirmą kartą Šv.Vakarienės sakramentas buvo suteiktas Šlyterytei Alinai, Šidagytei Rasvitai, Rudaitytei Jovitai, Šidagytei Renatai, Mazuravičiui Giedriui. 

 

 

             2001 m. liepos 5-9 d. į parapiją su labdara atvyko svečiai iš Refrath. Šio vizito metu buvo lankomi vyresnio amžiaus parapijiečiai.

 

 

2001 m liepos 11-12 d. parapiją aplankė 12 asmenų delegacija iš Lipės bažnyčios

 

 

2001 m. rugpjūčio 1-5 d. mūsų parapiją aplankė 53 žmonių grupė iš Danijos. Didžioji šios grupės dalis tai vaikų ir jaunimo choras, su kuriais buvo surengta dviejų dienų stovykla Vištytyje. Stovykla pasibaigė svečių koncertu Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Dar vienas nuostabus koncertas įvyko sekmadienį po pamaldų Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

 

 

2001 m. rugsėjo 30 d. po Pjūties padėkos pamaldų bažnyčioje parapijos tikintieji ir svečiai rinkosi prie gausaus vaišių stalo.

2001 m. gruodžio 25 d. V.Žilinskaitės “Robotas ir peteliškė”