Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Nordberg parapija (Norvegija)

 

Nordberg parapijos puslapis

 

2012 02 07-12

 

 

2007 m. gegužės 5 - 6 dienomis aplankė 8 žmonių delegacija iš Nordberg parapijos

 

 

2002 m. kovo 5-10 dienomis kun. V.Klesevičius su žmona Vale lankėsi jubiliejiniuose 40 metų Nordberg bažnyčios pastatymo renginiuose.

 

            

             2000 m. liepos 2 d. į 10 metų atkurtos parapijos ir 5 metų atstatytos bažnyčios jubiliejines pamaldas buvo atvykę Nordberg parapijos atstovai.

 

 

1998 m. birželio 30 - liepos 14 d. kun. V.Klesevičius su žmona Nordberg parapijos skautų kvietimu dalyvavo tautinėje skautų stovykloje Jæren.

 

 

1997 m. rugsėjo 7 d. į kun. V.Klesevičiaus ordinacijos pamaldas buvo atvykęs kun. Fredrik Ulseth.

 

            

             1996 m. rugsėjo mėn. gausus parapiječių būrys lankėsi 50 metų Nordberg

parapijos jubiliejinėse pamaldose, kurios vyko rugsėjo 22d.

 

Norvegijos Nordbergo ir Marijampolės parapijų jaunimo stovykla

 (1995 06 27 – 07 01)

             Norvegijos Nordbergo parapija suorganizavo 2 krikščioniškas jaunimo vasaros stovyklas prie Vištyčio ežero: pirmoji - 1994m. liepos 25-31d. (apie 40 narių), antroji - 1995m. birželio 27 – liepos 1d. (virš 50 narių).

 

 

             1993 m. liepos mėn. lankėsi gausus būrys choristų iš Norvegijos, Nordbergo parapijos. Jie padovanojo parapijai elektrinius vargonus. Liepos 4 d. pamaldas dar neatstatytoje bažnyčioje pravedė norvegų kunigas Jörgen Karlsen.

 

 

1992 m. rudenį mūsų parapijos choristai viešėjo Nordberg parapijoje

 

Pirmoji pažintis su Nordberg parapija 1991 m. rugsėjo 29 d.