Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Vejgaard parapija (Danija)

 

Vejgaard parapijos puslapis

 

2007 10 26

 

 

2002 m. liepos 28 - rugpjūčio 5 d. į Vejgaard parapiją buvo pakviestas mūsų parapijos jaunimas.

 

 

 

2001 m. rugpjūčio 1-5 d. mūsų parapiją aplankė 53 žmonių grupė iš Danijos. Didžioji šios grupės dalis tai vaikų ir jaunimo choras, su kuriais buvo surengta dviejų dienų stovykla Vištytyje. Stovykla pasibaigė svečių koncertu Vištyčio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Dar vienas nuostabus koncertas įvyko sekmadienį po pamaldų Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

 

 

2001 m. kovo 6 - 12 d. kun.Vaidas Klesevičius ir Valė Klesevičienė lankėsi Vejgaard parapijoje. Šio vizito metu buvo suorganizuotas susitikimas su Saeby parapija, kuri seseriškus ryšius užmezgė su Virbalio parapija. Vyskupo Søren Lodberg Hvas kvietimu susitikome su pernai metais Lietuvoje viešėjusia kunigų delegacija.

 

 

2000 m. rugpjūčio 15 – 19 d. į Lietuvą atvyko oficiali Danijos dvasiškių delegacija: vyskupas Søren Lodberg Hvas, kunigės Lone Hvejsel, Hanne Svensmark bei kunigai Niels Grymer, Villy Moelgaard bei Marijampolės liuteronams jau gerai pažįstamas kunigas Freddy Christensen.

 

Savivaldybės posėdžių salėje

1999 m. balandžio 16 - 22 d. septyni mūsų parapijiečiai viešėjo Vejgaard parapijoje. Šiam vizitui mums buvo paruošta puiki pažintinė programa. Šeštadienį buvo aplankytas Aarhus miestas ir jame esanti diakonijos mokykla, muziejus, kuriame susipažinta su Danijos istorija ir Dialogo centras (naujų religinių judėjimų teologinis studijų centras). Ne viena diena buvo praleista kartu su Batakių parapijos atstovais, kurie buvo pakviesti aplankyti savo seserišką parapiją. Sekmadienį grupės pasiskirstė į skirtingas Gistrup, Novling ir Gunderup bei Leijbjerg bažnyčias. Pirmadienio dieną buvo aplankytas neįgalių žmonių centras, jojimo mokykla, kurioje joti mokomi neįgalūs žmonės, kuriems tokios pamokos taikomos kartu kaip tam tikra gydymo programa, pagyvenusių žmonių namai, modernus ūkis. Antradienio dieną apžiūrėjome katedrą, aplankėme bažnyčios pagalbos centrą alkoholikams, teismo rūmus. Trečiadienio rytą pirmiausia teko pabuvoti konfirmantų pamokoje, vėliau susitikome su vyskupu ir apsilankėme savivaldybėje. Viešnagė Danijoje prabėgo greitai ir nepastebimai.

1998 m. mūsų parapiją aplankė danų grupė 

 

1997 m. rugsėjo 20-27 d. Lyda Narušienė ir Edita Pricevičienė lankėsi seseriškoje parapijoje.

          

 

           1996 m. grupė parapijiečių aplankė Vejgaard parapiją.

 

 

1995 m. kunigas F.Christensen su šeima atvyko į bažnyčios atidarymo pamaldas.

 

 

1994m. spalio mėn. parapiją aplanko svečiai iš Vejgaard parapijos