Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Choras

 

             Atsikūrus Marijampolės evangelikų liuteronų parapijai susibūrė ir choras. Pradžioje buvusi 6 žmonių grupė per porą metų išaugo į pastoviai giedantį 15 giesmininkų chorą. Vadovė Frida Lokomina chorui vadovauja nuo pat įsikūrimo dienos. Marijampolėje kiekvieną sekmadienį pamaldose skamba choro giesmės, o Kalėdų ir Velykų proga tikintieji visada sulaukia savo choro koncerto. Choras gieda įvairiuose labdaringuose renginiuose, taip pat koncertuoja seseriškose parapijose Vokietijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Švedijoje. Lietuvoje dalyvavo beveik visose „Giesmių šventėse“. Marijampoliečių choras – tarsi viena šeima, turinti savo tradicijas, kartu švenčianti įvairius giesmininkų jubiliejus.

             Choro vadovė Frida Lokomina ilgą laiką dirbo pedagoginėje mokykloje. Net 40  metų vadovavo dainų ir šokių ansambliui. Šiuo metu dirba su profesinio rengimo centro kolektyvu.

 

            

Choro repeticijos vyksta trečiadieniais 17 val. ir sekmadieniais 9 val.

 

Choro koncertinės kelionės į seseriškas parapijas

 

 

1992 m. rudenį choristai viešėjo Nordberg parapijoje

 

 

1993 m. parapijos pirmininkė ir grupė choristų lankėsi seseriškoje Refrath parapijoje

 

 

1996 m. rugsėjo mėn. didelis parapiječių būrys lankėsi Nordberg parapijoje

 

 

2006 m. balandžio 28 - gegužės 3 dienomis Alundos parapija pakvietė pas save mūsų chorą