Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Klubas “Šarma”

 

           Parapijos pirmininkės R.Klesevičienės iniciatyva klubas “Šarma” buvo įkurtas 2001 m. liepos 18 dieną. Jo nariai, kurių yra 23, renkasi parapijos svetainėje kas antrą ketvirtadienį. Susirinkimus pradeda klubo himnu – giesme. Ši giesmė tarsi nubrėžia svarbiausią klubo veiklos kryptį – tobulėti dvasiškai, bendrauti, neužsidaryti savyje, analizuoti, bandyti suvokti žmogaus prigimtį, dalintis savo patirtimi, kad gyvenimas įgautų kitą kokybę ir būtų arčiau Dievo nurodomo provaizdžio:

                                     O gyvenimas – Dievo dovana

                                     Dabar geriau tave aš suprantu.

 

             Vienas iš klubo narių (kiekvieną kartą kitas) pasiruošia ir praveda susitikimą skaitydamas paskaitą pasirinkta tema. Labiausiai mėgstamos yra sveikos gyvensenos, mitybos, dvasinio tobulėjimo, psichologinės temos. Supažindinama su perskaitytomis knygomis, rekomenduojama jas perskaityti. Moterys dalijasi kulinariniais sugebėjimais, receptais: parapijos virtuvėje paruošiamas patiekalas, kuriuo vaišinami visi klubo nariai. Kartu tai yra gera proga pasveikinti klubo narį su gimtadieniu. Klubo narių gimtadienų šventimas jau tapo tradicija. Svarbu pažymėti tai, kad šiomis vaišėmis pasidalinama ir su tais parapijiečiais, kurie nebeturi jėgų ateiti į parapiją, jos nunešamos į namus. Ruošiamos rankdarbių parodos. Klubo nariai neužsidaro vien savo rate, kviečiasi jiems įdomius žmones. 2003 metais buvo pasikvietę mokytoją A.Šepkienę,  kuri skaitė poeziją, prozą tema “Ašara  vaiko aky”. Gražiškių kunigas P.Kanapka pristatė savo fotodarbų parodą, Invalidų draugijos choras “Gija” pradžiugino dainomis. Klubo nariai keliauja aplankydami gražiausias Lietuvos vietoves. 2003 m. buvo suorganizuotos ekskursijos į Kernavę, Vilnių, Trakus, Panemunės pilis.

 

 

 

 

Rankdarbių paroda

 

 

2003 06 12 fotodarbų parodos pristatymas

 

 

 

Klubas “Šarma” renkasi kas antrą ketvirtadienį 10 val.