Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Kunigas E.Eichelberger

 

 

Penktuoju parapijos kunigu ir klebonu buvo paskirtas Emilis Eichelbergeris, kuris čia kunigavo nuo 1894 iki 1941 metų. E.Eichelberger gimė 1865 m. liepos 8 dieną Lukšių k. (Naumiesčio aps.) miestiečio Gustavo Eichelbergerio šeimoje. 1885 m. įstojo į Tartu universiteto Teologijos fakultetą, kurį baigė 1889 m., ir buvo įšventintas kunigu. Iki 1892 m. mokslas šiame universitete vyko vokiečių kalba.

E.Eichelbergerio dėka Marijampolės bažnyčioje buvo pastatyti ir įrengti balkonai, padidinta Kalvarijos bažnyčia, o 1926 m. pastatyta mūrinė Pilviškių bažnyčia ir įkurta filija. Kunigas ne tik dirbo parapijoje, bet ir mokė tikybos bei vokiečių kalbos Rygiškių Jono gimnazijoje, dėstė Mokytojų seminarijoje. Kartu su tėvu gimnazijoje dirbo ir jo dukra Erna Eichelbergaitė, kuri čia, kaip ir tėvas, mokė vokiečių kalbos.

 

Kunigo E.Eichelberger šeima