Marijampolės

evangelikų liuteronų

parapija

Text Box:

Taryba

 

             2009 m. sausio 25 d. visuotinis parapijos narių susirinkimas išrinko parapijos tarybą ir revizijos komisiją. Po susirinkimo įvyko pirmasis posėdis, kurio metu buvo pasiskirstyta pareigomis.

 

             Parapijos taryba:

 

             Parapijos pirmininkė R.Klesevičienė

             Pavaduotojas V.Strazdauskas

             Sekretorė I.Gustaitienė

             Finansininkė A.Jukelienė

             Narys A.Kmieliauskas

                                                                                          

             Parapijos revizijos komisija:

 

             Pirmininkė V.Matusevičienė

             Sekretorė J.Strazdauskienė

             Narė N.Šidagienė